U heeft vanuit de basisverzekering recht op 3 uur aan dieetadvisering door een diëtist. Uw eigen risico moet wel eerst op zijn voordat u de behandeling door een diëtist vergoed krijgt. Het verplicht eigen risico is €385. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico en krijgen dus altijd 3 uur aan dieetadvisering vergoedt.

Wanneer u aanvullend verzekerd bent zou u boven op de 3 uur vanuit de basisverzekering, een extra vergoeding kunnen krijgen. U kunt dit nagaan in uw polis of bij uw zorgverzekeraar.

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)
Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekend dat u zonder verwijsbrief van een arts een afspraak kunt maken met de diëtist.

Contracten met zorgverzekeraars
Ik heb contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. De declaratie wordt naar de zorgverzekeraar gestuurd waar u verzekerd bent. Wanneer u nog niet door uw eigen risico heen bent zal de zorgverzekeraar u een rekening sturen van het consult. Wanneer u wel door uw eigen risico heen bent wordt het consult door uw zorgverzekeraar vergoed en hoeft u zelf niets te doen. In de contracten met zorgverzekeraars zijn vaste tarieven opgenomen.

Ketenzorg
Indien u Diabetes Mellitus, hart- en vaatziekten of COPD heeft valt uw behandeling mogelijk onder ‘ketenzorg’. Wanneer uw behandeling onder ketenzorg valt geldt er geen eigen risico vanuit uw zorgverzekering. U kunt bij de huisarts navragen of u binnen de ketenzorg valt. U heeft hierbij altijd een verwijsbrief van uw huisarts of verwijzer nodig.